วิชาอาหารไทย วิชาอาหารไทย วิชาตัดผม
วิชาเสริมสวย วิชาช่างไม้ วิชาเสริมสวย
วิชาเครื่องปรับอากาศ วิชาช่างไฟฟ้า วิชางานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม
จัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน จัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน วิชาช่างไฟฟ้า
วิชาช่างแอร์ วิชาช่างตัดผม  วันพ่อ 5 ธ.ค.65 ที่ท้องสนามหลวง
     

 

 

 

Copyright By Khlongtoei © 2010 All Rights Reserved.